Bảng giá

  • Khoá học: Trang điểm tháng 05/2017

      Khoá học: Trang điểm tháng 05/2017

      Băng Châu là nơi đào tạo duy nhất sử dụng giáo trình giảng dạy chuyên nghiệp theo phong cách Á Âu, tại đây học viên sẽ được học lý thuyết và thực tập song song.

  • Facebook Chat