Video Clip

Điêu Khắc Chân Mày 8D & Phun Môi Collagen

Điêu khắc chân mày 8D & phun môi collagen

 Chân mày khách hàng trước và sau khi được Master Băng Châu chỉnh sửa, trước khi sửa chân mày của khách bị to và rất đậm, Băng Châu sửa lại màu nâu tâyFacebook Chat