Khuyến mãi

  • Trung tâm đào tạo nghề Băng Châu khai giảng khoá trang điểm Tháng 4
  • Lễ tốt nghiệp trang điểm tại Băng Châu: Trao bạn cơ hội khởi nghiệp
  • Trung Tâm Dạy Nghề Băng Châu: Quà Tết tưng bừng chào mừng năm 2017
  • Facebook Chat