Album trang điểm

Master Băng Châu Làm Ban Giám Khảo Cuộc Thi Phun Xăm Thẩm Mỹ Quốc Tế

Là một cuộc thi Phun xăm mang tầm Quốc Tế lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, quy tụ hàng trăm nghệ nhân trên toàn đất nước và bạn bè nước bạn. Khởi đầu cho một năm 2018 đầy hứa hẹn và tiềm năng cho ngành phun xăm thẩm mỹ.
Master Băng Châu Làm Ban Giám Khảo Cuộc Thi Phun Xăm Thẩm Mỹ Quốc Tế Master Băng Châu Làm Ban Giám Khảo Cuộc Thi Phun Xăm Thẩm Mỹ Quốc Tế Master Băng Châu Làm Ban Giám Khảo Cuộc Thi Phun Xăm Thẩm Mỹ Quốc Tế Master Băng Châu Làm Ban Giám Khảo Cuộc Thi Phun Xăm Thẩm Mỹ Quốc Tế Master Băng Châu Làm Ban Giám Khảo Cuộc Thi Phun Xăm Thẩm Mỹ Quốc Tế Master Băng Châu Làm Ban Giám Khảo Cuộc Thi Phun Xăm Thẩm Mỹ Quốc Tế Master Băng Châu Làm Ban Giám Khảo Cuộc Thi Phun Xăm Thẩm Mỹ Quốc Tế Master Băng Châu Làm Ban Giám Khảo Cuộc Thi Phun Xăm Thẩm Mỹ Quốc Tế Master Băng Châu Làm Ban Giám Khảo Cuộc Thi Phun Xăm Thẩm Mỹ Quốc Tế Master Băng Châu Làm Ban Giám Khảo Cuộc Thi Phun Xăm Thẩm Mỹ Quốc Tế Master Băng Châu Làm Ban Giám Khảo Cuộc Thi Phun Xăm Thẩm Mỹ Quốc Tế Master Băng Châu Làm Ban Giám Khảo Cuộc Thi Phun Xăm Thẩm Mỹ Quốc Tế Master Băng Châu Làm Ban Giám Khảo Cuộc Thi Phun Xăm Thẩm Mỹ Quốc Tế Master Băng Châu Làm Ban Giám Khảo Cuộc Thi Phun Xăm Thẩm Mỹ Quốc Tế Master Băng Châu Làm Ban Giám Khảo Cuộc Thi Phun Xăm Thẩm Mỹ Quốc Tế Master Băng Châu Làm Ban Giám Khảo Cuộc Thi Phun Xăm Thẩm Mỹ Quốc Tế Master Băng Châu Làm Ban Giám Khảo Cuộc Thi Phun Xăm Thẩm Mỹ Quốc Tế Master Băng Châu Làm Ban Giám Khảo Cuộc Thi Phun Xăm Thẩm Mỹ Quốc Tế Master Băng Châu Làm Ban Giám Khảo Cuộc Thi Phun Xăm Thẩm Mỹ Quốc Tế
Facebook Chat